Behandeltarieven Fysiotherapie Melief

Particuliere Tarievenlijst 2018

Reguliere zitting fysiotherapie EUR 35,00
Manuele therapie EUR 46,00
Intake en onderzoek na Screening DTF* EUR 57,00
Intake en onderzoek na verwijzing EUR 51,00
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek (op medische indicatie) EUR 57,00
Toeslag voor behandeling aan huis EUR 17,00
Inrichtingstoeslag EUR 17,00
Verslaglegging fysiotherapie aan derden EUR 56,00

*DTF = Directe Toegang naar de fysiotherapeut (Behandeling zonder verwijzing van een arts)

Betalingsvoorwaarden:

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3. Controle-afspraken via de web agenda kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening gebracht worden.

4. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan
ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

6. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Meer informatie over de vergoedingen van uw zorgverzekering, vind u op de site www.fysiotherapievergoeding.nl